Wat is het PAVA-bewustzijnsmodel?

Het PAVA-bewustzijnsmodel is een zeer innovatieve methode om, bij jezelf of bij iemand anders, het niveau van levenswijsheid te meten en te verhogen. In dit model zijn de belangrijkste factoren in kaart gebracht, die bepalen in welke mate je efficiënt en gelukkig bent. Met behulp van het PAVA-bewustzijnsmodel ben je in staat om op alle terreinen van je leven meer levensvreugde en zingeving te ervaren: zowel in je relaties, in je werk als in je persoonlijke ontwikkeling.

Is het PAVA-bewustzijnsmodel iets voor jou?

De PAVA-methode zal je kunnen helpen, beroepsmatig of in je persoonlijke ontwikkeling :

  • wanneer je jezelf herkent als meerwaardezoeker, die op een gericht manier aan zelfreflectie wil doen en die je graad van efficiëntie, tevredenheid en zingeving wil vergroten
  • als je beroepshalve anderen aanstuurt of leidt, in de rol van pedagoog, hulpverlener, coach, HR-manager, teamleider, therapeut, leidinggevende, teamcoach, manager of coördinator
  • indien je duidelijk zicht wil hebben op de gemeenschappelijke factoren van alle verschillende methodes van bewustwording (coachingmodellen, psychologische typologieën,  spirituele praktijken,…)
  • als je wil te weten komen aan welke kwaliteiten je iemand met veel levenswijsheid en met een hoog bewustzijn kan herkennen
  • als je die kwaliteiten bij jezelf of bij iemand anders wil in kaart brengen en versterken
  • indien je binnen je organisatie zicht wil hebben op de sterktes en zwaktes en als je via concrete tools de efficiëntie, creativiteit en werkplezier van je team wil verhogen.

De Spiegel van Helder Bewustzijn

Dit handboek voor persoonlijke ontwikkeling wijst de weg uit het web van verwarring waar veel mensen in vastzitten. De unieke, oplossingsgerichte aanpak creëert stap voor stap helderheid en overzicht binnen alle levensgebieden en werkt systematisch naar een hogere graad van bewustzijn toe.

Ontdek waarom mensen vaak eindeloos met dezelfde problemen blijven worstelen en hoe je zulke hardnekkige patronen doorbreekt. Ervaar het effect van de vele oefeningen, die zo zijn opgebouwd dat een hoger niveau van zelfontplooiing voor iedereen bereikbaar is. Leef een rijk en vreugdevol leven, in waarheid en verbinding, zonder zelfbedrog of frustratie.

Onmisbare handleiding

De Spiegel van Helder Bewustzijn, het basisboek van het PAVA®-bewustzijnsmodel, is een onmisbare handleiding voor elke professional.

Magaly Desmet
trainer en (team)coach

Compleet en diepgaand

Het PAVA-bewustzijnsmodel is volgens mij een van de meest complete en diepgaande ontwikkelingsmodellen.
Dit maakt deze methode zeer efficiënt voor elke vorm van zelfreflectie, coaching, pedagogie en leidinggeven.

Philippe De Jonge
coach

Uit eigen ervaring

Innerlijke groei en een gelukkiger leven, dat is wat deze methode me gebracht heeft.

Christel Janssens
client

Enorm waardevolle nieuwe inzichten

Het PAVA-bewustzijnsmodel is voor mij enorm waardevol omdat het nieuwe inzichten verbindt met de essentie van mindfulness, NLP, cognitieve psychologie, energiewerk, verbindende communicatie, sjamanisme en transpersoonlijke psychologie samen.
Naast een helder theoretisch kader, is het vooral praktisch zeer bruikbaar.
Dit zowel voor de geïnteresseerde leek, als voor de professional die werkt met groepen of individuen rond persoonlijke ontwikkeling.

Martine Verheye
coach en trainer in zelfontplooiing

Joost Vanhove, auteur De Spiegel van Helder Bewustzijn

Wie is Joost Vanhove?

Joost Vanhove, medeoprichter van opleidingscentrum GEA, is 33 jaar werkzaam als psychotherapeut, life-coach, mentor en trainer in persoonlijke ontwikkeling. In Het PAVA-bewustzijnsmodel heeft hij zijn rijke ervaring met zeer diverse benaderingen op het vlak van bewustwording en zelfontplooiing gebundeld. Tegelijkertijd vormt dit model de synthese van de universele levenskunst, zoals ze vervat zit in heel uiteenlopende levensbeschouwelijke tradities. Dit model bevat tevens de nectar aan wijsheid van alle vrienden, collega’s en leraars die de auteur in de loop van zijn levenstocht het meest geïnspireerd hebben.