PAVA Bewustzijnsmodel

werking en kracht van de methode

Hoe werkt het PAVA-bewustzijnsmodel?

Op elk moment van je leven heb je een bepaalde basishouding ten opzichte van jezelf, van anderen, van de situaties waarin je je bevindt en van het leven zelf. Die fundamentele attitude heb je altijd op 4 verschillende vlakken: op het vlak van Perceptie, van Acceptatie, van Visie en van Actie (afgekort PAVA). Het PAVA-model vertegenwoordigt deze 4 basiskwaliteiten die al je ervaringen en de manier waarop je in het leven staat in hoge mate kleuren en beïnvloeden.

The eyes of the witnesses are not reliable.

Sometimes they see what they want to see.

(Hercule Poirot in The Hollow)

Je bewustzijn staat op elk moment voor elk van deze 4 parameters op een bepaald peil: of je ziet de situatie helder zoals ze is, of je waarneming is vervormd door je subjectieve evaluaties en oordelen. Je accepteert de situatie zoals ze is (dit betekent niet noodzakelijk dat je ermee akkoord gaat of dat je je erbij neerlegt) of je gaat ertegen in verzet. Je aandacht is gericht op wat je wil en op wat het beste is voor alle betrokkenen of je bent vooral bezig met de problemen zelf en met wat je niet (meer) wil. Met daadkracht doe je die handelingen die het meest efficiënt zijn, of je bent passief en apathisch, of juist overactief met weinig effect. 

Het ontwikkelingsniveau van deze 4 kwaliteiten bepaalt of je je goed voelt bij datgene waar je mee bezig bent en of je er succesvol in bent. Door je bewustzijnsniveau in steeds meer situaties te leren verhogen voor elk van de 4 PAVA-kwaliteiten, bereik je meer levensvervulling. Dit gaat gepaard met het beleven van de volgende kwaliteiten: efficiëntie, inspiratie, creativiteit, vertrouwen, productieve samenwerking, innerlijke rust, vrijheid, intuïtie, vreugde en levensvervulling - wat we kunnen samenvatten als zelfrealisatie.

Een belangrijk deel van het ontwikkelingsproces dat je doorloopt met het PAVA-bewustzijnsmodel bestaat eruit dat je de vier basis-levensvaardigheden, zuivere perceptie, volledige acceptatie, heldere visie en efficiënte actie duidelijk van elkaar leert onderscheiden om zo het niveau van bewustzijn voor elk van deze parameters te doen groeien, op alle domeinen in je leven. Je wordt je ook bewust van je valkuilen aangaande de meest cruciale levensvaardigheden en je leert die verwarringen oplossen.

Schema van de 4 basis levenshoudingen die in elke situatie je bewustzijnsniveau bepalen

Wat is de kracht van deze methode?

De kracht van het PAVA-model bestaat eruit dat de - meestal onbewuste - levenshoudingen die succes en geluk genereren, nu heel expliciet gemaakt zijn en dat de interactie tussen deze cruciale levenshoudingen duidelijk in kaart gebracht is. Dit maakt het PAVA-bewustzijnsmodel tot een van de meest volledige ontwikkelingsmodellen: voor pedagogen, hulpverleners, scholen, organisaties en bedrijven.

Iemand met een hoog bewustzijn is op elk moment in staat om te observeren zonder te interpreteren.

Met het PAVA-model krijg je duidelijk zicht op je sterktes en zwaktes (als mens en als organisatie). Je krijgt daarenboven ook concrete tools om je efficiëntie en levensvreugde te verhogen, met respect voor alle betrokkenen. 

Doordat De PAVA-benadering fungeert als een universele wegwijzer naar meer efficiënte, innerlijk leiderschap, geluk en zingeving geeft het heel sterke aha belevingen, dikwijls al vanaf de eerste minuten dat je er kennis mee maakt.

Elk van de 4 bewustzijnsparameters is ingedeeld in 5 ontwikkelingsniveaus. Als voorbeeld hierboven zie je de 5 ontwikkelingsniveaus van de parameter Perceptie.

Wat is uniek aan het PAVA-bewustzijnsmodel?

  1. Het PAVA-bewustzijnsmodel is holistisch en zeer veelzijdig: In één duidelijk model zit de essentie van zowel de hedendaagse methodes van zelfontplooiing als van oude tradities op het vlak van bewustwording.
  2. De PAVA-benadering maakt vage begrippen zoals bewustzijn, zelfontplooiing en spiritualiteit zeer concreet en werkbaar.
  3. Voor mensen met heel verschillende niveaus van ontwikkeling is het model gemakkelijk te begrijpen en is het direct inzetbaar is voor de begeleider, manager, coach, leraar, opvoeder of mentor.
  4. Je kan het PAVA-model toepassen op elke mogelijke situatie. Omtrent elk moeilijkheid of thema in je leven krijg je met behulp van het PAVA-model meer klaarheid.
  5. Het PAVA-model biedt ook een overzicht van alle mogelijke verwarringen en valkuilen waar mensen op psychisch en emotioneel vlak kunnen in terechtkomen. Quasi iedereen –ook zeer intelligente en creatieve mensen- is onderhevig aan meerdere van deze basis-verwarringen. Deze valkuilen, waarbij telkens twee van de meest cruciale levensvaardigheden door elkaar gehaald worden, vormen een van de grootste struikelblokken voor je ontwikkeling. Met behulp van de oefeningen en experimenten uit het PAVA-model word je je eerst bewust van jouw verwarringen en los je ze daarna op.
  6. In het PAVA-model is ook heel de transpersoonlijke benadering geïncorporeerd. Rond alle vragen (en ook misvattingen) aangaande spiritualiteit, eenheidsbewustzijn, zingeving en het realiseren van je hogere missie brengt het model meer helderheid.

Door wat er is,

er te laten zijn zoals het is,

zonder weerstand of verzet,

kan je het helderder zien

en wordt het ook duidelijk

wat je er kan aan veranderen

Het soort bewustzijn waarin je terecht komt bij laag ontwikkelingsniveau (zie onderkant) en bij hoog ontwikkelingsniveau (zie bovenkant) op het vlak van de 4 parameters samen

De Spiegel van Helder Bewustzijn

Dit handboek voor persoonlijke ontwikkeling wijst de weg uit het web van verwarring waar veel mensen in vastzitten. De unieke, oplossingsgerichte aanpak creëert stap voor stap helderheid en overzicht binnen alle levensgebieden en werkt systematisch naar een hogere graad van bewustzijn toe.

Ontdek waarom mensen vaak eindeloos met dezelfde problemen blijven worstelen en hoe je zulke hardnekkige patronen doorbreekt. Ervaar het effect van de vele oefeningen, die zo zijn opgebouwd dat een hoger niveau van zelfontplooiing voor iedereen bereikbaar is. Leef een rijk en vreugdevol leven, in waarheid en verbinding, zonder zelfbedrog of frustratie.